Stout vs. UW-Oshkosh
Layne Pitt
2/1/03

page 1 of 2 Next

DSC_0050 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055
DSC_0050.jpg DSC_0052.jpg DSC_0053.jpg DSC_0054.jpg DSC_0055.jpg
DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0068
DSC_0058.jpg DSC_0059.jpg DSC_0060.jpg DSC_0061.jpg DSC_0068.jpg
DSC_0070 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0078
DSC_0070.jpg DSC_0074.jpg DSC_0075.jpg DSC_0076.jpg DSC_0078.jpg
DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0084
DSC_0079.jpg DSC_0080.jpg DSC_0081.jpg DSC_0083.jpg DSC_0084.jpg
DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089
DSC_0085.jpg DSC_0086.jpg DSC_0087.jpg DSC_0088.jpg DSC_0089.jpg
DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094
DSC_0090.jpg DSC_0091.jpg DSC_0092.jpg DSC_0093.jpg DSC_0094.jpg