Stout vs. Oshkosh
Layne Pitt
9/27/02

page 1 of 3 Next

DSC_2684 DSC_2686 DSC_2687 DSC_2688 DSC_2689
DSC_2684.jpg DSC_2686.jpg DSC_2687.jpg DSC_2688.jpg DSC_2689.jpg
DSC_2690 DSC_2691 DSC_2692 DSC_2693 DSC_2694
DSC_2690.jpg DSC_2691.jpg DSC_2692.jpg DSC_2693.jpg DSC_2694.jpg
DSC_2695 DSC_2696 DSC_2697 DSC_2698 DSC_2699
DSC_2695.jpg DSC_2696.jpg DSC_2697.jpg DSC_2698.jpg DSC_2699.jpg
DSC_2700 DSC_2701 DSC_2702 DSC_2703 DSC_2704
DSC_2700.jpg DSC_2701.jpg DSC_2702.jpg DSC_2703.jpg DSC_2704.jpg
DSC_2705 DSC_2706 DSC_2707 DSC_2708 DSC_2710
DSC_2705.jpg DSC_2706.jpg DSC_2707.jpg DSC_2708.jpg DSC_2710.jpg
DSC_2711 DSC_2712 DSC_2713 DSC_2714 DSC_2715
DSC_2711.jpg DSC_2712.jpg DSC_2713.jpg DSC_2714.jpg DSC_2715.jpg