UW-Stout

Special Reports


UW-Stout Blue Devils Miscellaneous Stats for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games)

Miscellaneous Stats


MULTIPLE HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot ------------------------------------ ------------------------------------ 3 Greg Meinertz.... 12 3 3 - 18 15 Seth Maier....... 4 3 - 1 8 26 Justin Biever.... 12 1 3 - 16 26 Justin Biever.... 7 - 1 - 8 15 Seth Maier....... 9 1 2 - 12 8 James Foreman.... 3 2 - - 5 10 Jake Riek........ 7 - 2 - 9 3 Greg Meinertz.... 3 - - 2 5 8 James Foreman.... 9 - - - 9 22 Nick Ziegler..... 2 2 - - 4 25 Jason Kuehn...... 6 2 - - 8 25 Jason Kuehn...... 3 - 1 - 4 11 Brock Meyer...... 8 - - - 8 11 Brock Meyer...... 2 1 - - 3 30 Jon Kroening..... 5 1 1 - 7 9 Matt Hoeft....... 1 - - 1 2 7 Brian Bosch...... 4 2 - - 6 10 Jake Riek........ 1 1 - - 2 9 Matt Hoeft....... 2 2 - - 4 30 Jon Kroening..... 1 - - - 1 13 Nick Ohman....... 4 - - - 4 13 Nick Ohman....... - 1 - - 1 22 Nick Ziegler..... 2 1 - - 3 14 Joe Miller....... 1 - - - 1 ------------------------------------ ------------------------------------ TEAM 80 13 11 0 104 TEAM 28 10 2 4 44 HITTING STREAKS Longest Current ------------------------------------- 3 Greg Meinertz.... 10 2 15 Seth Maier....... 10 - 13 Nick Ohman....... 9 - 26 Justin Biever.... 9 9 30 Jon Kroening..... 8 8 8 James Foreman.... 8 - 11 Brock Meyer...... 8 - 10 Jake Riek........ 6 3 14 Joe Miller....... 5 - 9 Matt Hoeft....... 3 - 22 Nick Ziegler..... 3 - 7 Brian Bosch...... 3 1 25 Jason Kuehn...... 3 - 2 Corey Endreas.... 2 1 6 Tim Nielson...... 1 1
UW-Stout Blue Devils Miscellaneous Stats for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) ---------------------------------------------------------- PITCHER: 19 Jon Severson..... 11 (2-9) 20 Nick Jones....... 7 (2-5) 34 Matt Christman... 6 (3-3) 35 John Englund..... 5 (2-3) 9 Matt Hoeft....... 3 (0-3) 32 Joe Huiting...... 3 (0-3) 29 Ryan Jensen...... 2 (0-2) 25 Jason Kuehn...... 1 (0-1) 31 Dan Yudchitz..... 1 (1-0) CATCHER: 26 Justin Biever.... 33 (7-26) 3 Greg Meinertz.... 6 (3-3) FIRST BASE: 7 Brian Bosch...... 22 (6-16) 25 Jason Kuehn...... 14 (3-11) 30 Jon Kroening..... 3 (1-2) SECOND BASE: 11 Brock Meyer...... 22 (6-16) 8 James Foreman.... 10 (3-7) 14 Joe Miller....... 4 (1-3) 3 Greg Meinertz.... 2 (0-2) 6 Tim Nielson...... 1 (0-1) THIRD BASE: 8 James Foreman.... 22 (5-17) 22 Nick Ziegler..... 5 (2-3) 3 Greg Meinertz.... 4 (1-3) 15 Seth Maier....... 3 (0-3) 30 Jon Kroening..... 3 (2-1) 14 Joe Miller....... 1 (0-1) 7 Brian Bosch...... 1 (0-1) SHORTSTOP: 13 Nick Ohman....... 28 (5-23) 14 Joe Miller....... 5 (2-3) 11 Brock Meyer...... 5 (3-2) 15 Seth Maier....... 1 (0-1) LEFT FIELD: 10 Jake Riek........ 28 (8-20) 3 Greg Meinertz.... 8 (2-6) 30 Jon Kroening..... 1 (0-1) 9 Matt Hoeft....... 1 (0-1) 6 Tim Nielson...... 1 (0-1) CENTER FIELD: 15 Seth Maier....... 30 (8-22) 10 Jake Riek........ 4 (0-4) 9 Matt Hoeft....... 4 (2-2) 2 Corey Endreas.... 1 (0-1) RIGHT FIELD: 9 Matt Hoeft....... 20 (6-14) 3 Greg Meinertz.... 13 (4-9) 30 Jon Kroening..... 4 (0-4) 2 Corey Endreas.... 2 (0-2) DESIGNATED HITTER: 30 Jon Kroening..... 20 (5-15) 26 Justin Biever.... 5 (3-2) 22 Nick Ziegler..... 4 (1-3) 7 Brian Bosch...... 4 (0-4) 25 Jason Kuehn...... 3 (1-2) 2 Corey Endreas.... 1 (0-1) 8 James Foreman.... 1 (0-1) 3 Greg Meinertz.... 1 (0-1)
UW-Stout Blue Devils Miscellaneous Stats for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) ------------------------------------------------------------- LEADOFF: 3 Greg Meinertz.... 25 (9-16) 10 Jake Riek........ 9 (1-8) 13 Nick Ohman....... 4 (0-4) 2 Corey Endreas.... 1 (0-1) 2ND SPOT: 10 Jake Riek........ 20 (6-14) 9 Matt Hoeft....... 5 (2-3) 13 Nick Ohman....... 5 (1-4) 3 Greg Meinertz.... 3 (0-3) 7 Brian Bosch...... 2 (0-2) 30 Jon Kroening..... 2 (1-1) 6 Tim Nielson...... 1 (0-1) 2 Corey Endreas.... 1 (0-1) 3RD SPOT: 30 Jon Kroening..... 17 (4-13) 15 Seth Maier....... 9 (5-4) 22 Nick Ziegler..... 3 (1-2) 8 James Foreman.... 3 (0-3) 3 Greg Meinertz.... 2 (0-2) 13 Nick Ohman....... 2 (0-2) 26 Justin Biever.... 1 (0-1) 7 Brian Bosch...... 1 (0-1) 9 Matt Hoeft....... 1 (0-1) CLEANUP: 15 Seth Maier....... 17 (3-14) 26 Justin Biever.... 14 (7-7) 30 Jon Kroening..... 3 (0-3) 3 Greg Meinertz.... 2 (0-2) 8 James Foreman.... 2 (0-2) 22 Nick Ziegler..... 1 (0-1) 5TH SPOT: 8 James Foreman.... 13 (3-10) 26 Justin Biever.... 12 (3-9) 30 Jon Kroening..... 6 (2-4) 7 Brian Bosch...... 4 (1-3) 15 Seth Maier....... 3 (0-3) 22 Nick Ziegler..... 1 (1-0) 6TH SPOT: 8 James Foreman.... 11 (3-8) 7 Brian Bosch...... 8 (3-5) 25 Jason Kuehn...... 5 (2-3) 9 Matt Hoeft....... 4 (0-4) 26 Justin Biever.... 4 (0-4) 15 Seth Maier....... 3 (0-3) 30 Jon Kroening..... 2 (1-1) 14 Joe Miller....... 1 (0-1) 3 Greg Meinertz.... 1 (1-0) 7TH SPOT: 9 Matt Hoeft....... 10 (6-4) 7 Brian Bosch...... 9 (2-7) 25 Jason Kuehn...... 6 (1-5) 26 Justin Biever.... 5 (0-5) 8 James Foreman.... 3 (1-2) 11 Brock Meyer...... 2 (0-2) 15 Seth Maier....... 2 (0-2) 22 Nick Ziegler..... 1 (0-1) 10 Jake Riek........ 1 (0-1) 8TH SPOT: 11 Brock Meyer...... 21 (6-15) 25 Jason Kuehn...... 6 (1-5) 13 Nick Ohman....... 2 (0-2) 7 Brian Bosch...... 2 (0-2) 9 Matt Hoeft....... 2 (0-2) 26 Justin Biever.... 2 (0-2) 22 Nick Ziegler..... 1 (1-0) 14 Joe Miller....... 1 (1-0) 2 Corey Endreas.... 1 (0-1) 8 James Foreman.... 1 (1-0) 9TH SPOT: 13 Nick Ohman....... 15 (4-11) 14 Joe Miller....... 8 (2-6) 11 Brock Meyer...... 4 (3-1) 9 Matt Hoeft....... 3 (0-3) 10 Jake Riek........ 2 (1-1) 22 Nick Ziegler..... 2 (0-2) 2 Corey Endreas.... 1 (0-1) 7 Brian Bosch...... 1 (0-1) 6 Tim Nielson...... 1 (0-1) 3 Greg Meinertz.... 1 (0-1) 30 Jon Kroening..... 1 (0-1)
UW-Stout Blue Devils Miscellaneous Stats for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) STARTERS SUMMARY ---------------- |-----------------Position-----------------| |----------Batting Order-----------| Player GS p c 1b 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 26 Justin Biever.... 38 . 33 . . . . . . . . 5 . . 1 14 12 4 5 2 . 15 Seth Maier....... 34 . . . . 3 1 . 30 . . . . . 9 17 3 3 2 . . 3 Greg Meinertz.... 34 . 6 . 2 4 . 8 . 13 . 1 25 3 2 2 . 1 . . 1 8 James Foreman.... 33 . . . 10 22 . . . . . 1 . . 3 2 13 11 3 1 . 10 Jake Riek........ 32 . . . . . . 28 4 . . . 9 20 . . . . 1 . 2 30 Jon Kroening..... 31 . . 3 . 3 . 1 . 4 . 20 . 2 17 3 6 2 . . 1 13 Nick Ohman....... 28 . . . . . 28 . . . . . 4 5 2 . . . . 2 15 9 Matt Hoeft....... 28 3 . . . . . 1 4 20 . . . 5 1 . . 4 10 2 3 11 Brock Meyer...... 27 . . . 22 . 5 . . . . . . . . . . . 2 21 4 7 Brian Bosch...... 27 . . 22 . 1 . . . . . 4 . 2 1 . 4 8 9 2 1 25 Jason Kuehn...... 18 1 . 14 . . . . . . . 3 . . . . . 5 6 6 . 19 Jon Severson..... 11 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Joe Miller....... 10 . . . 4 1 5 . . . . . . . . . . 1 . 1 8 22 Nick Ziegler..... 9 . . . . 5 . . . . . 4 . . 3 1 1 . 1 1 2 20 Nick Jones....... 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Matt Christman... 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 John Englund..... 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Corey Endreas.... 4 . . . . . . . 1 2 . 1 1 1 . . . . . 1 1 32 Joe Huiting...... 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tim Nielson...... 2 . . . 1 . . 1 . . . . . 1 . . . . . . 1 29 Ryan Jensen...... 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dan Yudchitz..... 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Statistics By Position


UW-Stout Blue Devils Statistics By Position for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games Sorted by Batting avg) Record: 10-29 Home: 6-7 Away: 4-18 Neutral: 0-4 WIAC: 6-17 Pos Player AVG GP AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-SBA PO A E FLD% p 26 Justin Biever.... .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 p 9 Matt Hoeft....... .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 4 0 1.000 c 26 Justin Biever.... .325 32 114 21 37 9 1 2 19 54 .474 9 2 6 5 .381 1 0 1-4 169 33 8 .962 c 3 Greg Meinertz.... .222 6 18 1 4 1 0 0 2 5 .278 0 0 3 1 .222 0 0 0-0 25 5 0 1.000 c 2 Corey Endreas.... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 0 0 1.000 c 6 Tim Nielson...... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 1b 22 Nick Ziegler..... .500 2 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000 1b 25 Jason Kuehn...... .348 15 46 8 16 2 1 0 9 20 .435 4 0 6 0 .392 1 0 1-1 100 6 1 .991 1b 7 Brian Bosch...... .222 22 63 12 14 2 0 0 3 16 .254 7 4 10 1 .338 0 1 0-0 151 6 1 .994 1b 30 Jon Kroening..... .143 2 7 0 1 0 0 0 0 1 .143 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 15 3 0 1.000 1b 6 Tim Nielson...... .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 2b 11 Brock Meyer...... .314 21 70 9 22 1 0 0 11 23 .329 3 1 7 1 .342 2 2 0-1 47 52 6 .943 2b 8 James Foreman.... .267 10 30 3 8 3 0 0 4 11 .367 0 0 5 0 .267 0 0 0-0 13 20 1 .971 2b 14 Joe Miller....... .182 4 11 0 2 0 0 0 1 2 .182 1 0 2 0 .250 0 0 0-0 10 9 2 .905 2b 3 Greg Meinertz.... .000 2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .143 0 0 0-0 6 5 1 .917 2b 6 Tim Nielson...... .000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 3 3 3 .667 2b 22 Nick Ziegler..... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 2b 9 Matt Hoeft....... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 3b 30 Jon Kroening..... .545 3 11 2 6 1 0 0 0 7 .636 0 0 2 0 .545 0 0 0-0 0 1 0 1.000 3b 22 Nick Ziegler..... .400 5 5 1 2 0 0 0 1 2 .400 1 1 1 0 .571 0 1 0-0 2 1 4 .429 3b 3 Greg Meinertz.... .312 4 16 3 5 2 0 0 1 7 .438 0 0 0 0 .312 0 0 0-0 4 3 1 .875 3b 8 James Foreman.... .303 22 76 14 23 5 0 2 12 34 .447 3 2 12 1 .346 0 1 0-1 13 40 6 .898 3b 15 Seth Maier....... .300 3 10 2 3 0 0 0 2 3 .300 1 0 1 1 .333 1 0 0-0 3 5 1 .889 3b 14 Joe Miller....... .167 5 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 0 2 0 .286 0 0 0-0 1 4 1 .833 3b 7 Brian Bosch...... .000 1 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 2 2 .600 3b 2 Corey Endreas.... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ss 14 Joe Miller....... .286 9 14 1 4 1 0 0 3 5 .357 2 0 3 1 .375 0 0 0-0 5 13 0 1.000 ss 13 Nick Ohman....... .256 28 90 14 23 4 2 0 10 31 .344 4 4 29 1 .313 1 4 1-1 36 78 30 .792 ss 11 Brock Meyer...... .167 4 12 1 2 1 0 0 0 3 .250 0 0 1 0 .167 0 0 0-0 5 7 0 1.000 ss 6 Tim Nielson...... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ss 15 Seth Maier....... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 of 22 Nick Ziegler..... 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 of 3 Greg Meinertz.... .425 21 80 16 34 7 0 2 14 47 .588 1 2 7 0 .446 0 1 4-4 36 3 5 .886 of 15 Seth Maier....... .365 30 104 17 38 9 1 2 31 55 .529 5 2 13 0 .398 2 1 2-2 54 1 6 .902 of 30 Jon Kroening..... .364 5 22 4 8 1 0 1 2 12 .545 0 0 7 0 .364 0 0 0-0 6 2 1 .889 of 10 Jake Riek........ .343 34 102 19 35 5 2 1 11 47 .461 11 2 27 0 .414 1 7 8-13 47 3 6 .893 of 9 Matt Hoeft....... .262 24 65 14 17 3 1 1 9 25 .385 9 1 14 1 .351 2 5 1-3 37 0 3 .925 of 6 Tim Nielson...... .167 4 6 1 1 0 0 0 1 1 .167 0 0 2 0 .167 0 0 0-0 3 0 0 1.000 of 2 Corey Endreas.... .100 6 10 0 1 0 0 0 0 1 .100 0 0 2 0 .100 0 0 0-0 4 0 2 .667 of 7 Brian Bosch...... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 dh 3 Greg Meinertz.... 1.000 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1.000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 dh 26 Justin Biever.... .417 5 12 1 5 1 1 0 4 8 .667 0 0 1 0 .417 0 0 0-0 0 0 0 .000 dh 22 Nick Ziegler..... .375 6 16 4 6 0 0 1 8 9 .562 2 0 4 0 .444 0 0 0-0 0 0 0 .000 dh 8 James Foreman.... .333 2 3 2 1 1 0 0 0 2 .667 1 0 1 0 .500 0 0 1-1 0 0 0 .000 dh 7 Brian Bosch...... .308 4 13 1 4 1 0 0 0 5 .385 1 0 4 0 .357 0 0 0-1 0 0 0 .000 dh 30 Jon Kroening..... .246 20 65 8 16 2 1 0 5 20 .308 8 0 15 1 .324 1 1 1-3 0 0 0 .000 dh 2 Corey Endreas.... .200 1 5 1 1 1 0 0 1 2 .400 0 0 0 0 .200 0 0 0-0 0 0 0 .000 dh 25 Jason Kuehn...... .000 2 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 dh 6 Tim Nielson...... .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 2 Corey Endreas.... 1.000 2 2 1 2 0 0 0 1 2 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 14 Joe Miller....... 1.000 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 3 Greg Meinertz.... 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 8 James Foreman.... .500 3 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 1 0 1 0 .667 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 22 Nick Ziegler..... .333 4 3 0 1 0 0 0 1 1 .333 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 25 Jason Kuehn...... .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 6 Tim Nielson...... .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 15 Seth Maier....... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 30 Jon Kroening..... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 ph 11 Brock Meyer...... .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0-0 0 0 0 .000 pr 2 Corey Endreas.... .000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 pr 6 Tim Nielson...... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Pos Player AVG GP AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-SBA PO A E FLD% pr 14 Joe Miller....... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
UW-Stout Blue Devils Statistics By Position for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games Sorted by Fielding pct) Pos Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI p 29 Ryan Jensen...... 8 2 6 0 1.000 0 7 2 .778 0 0 p 12 Patrick Gieseke.. 5 0 5 0 1.000 0 3 2 .600 0 0 p 9 Matt Hoeft....... 4 0 4 0 1.000 0 3 0 1.000 0 0 p 23 Rick Schaaf...... 3 1 2 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 p 35 John Englund..... 3 1 2 0 1.000 0 4 3 .571 0 0 p 21 Chad Tousley..... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 p 26 Justin Biever.... 1 0 1 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 p 25 Jason Kuehn...... 1 0 1 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 p 19 Jon Severson..... 13 2 10 1 .923 1 8 2 .800 0 0 p 32 Joe Huiting...... 8 1 6 1 .875 0 8 0 1.000 0 0 p 31 Dan Yudchitz..... 13 2 8 3 .769 1 2 0 1.000 0 0 p 20 Nick Jones....... 10 3 4 3 .700 0 2 3 .400 0 0 p 34 Matt Christman... 2 1 0 1 .500 0 8 1 .889 0 0 p 33 Ryan Nickell..... 1 0 0 1 .000 0 0 0 --- 0 0 p 16 Josh Stelter..... 0 0 0 0 .000 0 2 0 1.000 0 0 c 3 Greg Meinertz.... 30 25 5 0 1.000 0 2 3 .400 2 0 c 2 Corey Endreas.... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 c 26 Justin Biever.... 210 169 33 8 .962 0 46 12 .793 10 0 c 6 Tim Nielson...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 1b 30 Jon Kroening..... 18 15 3 0 1.000 2 0 0 --- 0 0 1b 22 Nick Ziegler..... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 1b 7 Brian Bosch...... 158 151 6 1 .994 9 0 0 --- 0 0 1b 25 Jason Kuehn...... 107 100 6 1 .991 3 0 0 --- 0 0 1b 6 Tim Nielson...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 2b 8 James Foreman.... 34 13 20 1 .971 2 0 0 --- 0 0 2b 11 Brock Meyer...... 105 47 52 6 .943 8 0 0 --- 0 0 2b 3 Greg Meinertz.... 12 6 5 1 .917 1 0 0 --- 0 0 2b 14 Joe Miller....... 21 10 9 2 .905 1 0 0 --- 0 0 2b 6 Tim Nielson...... 9 3 3 3 .667 2 0 0 --- 0 0 2b 9 Matt Hoeft....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 2b 22 Nick Ziegler..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 3b 30 Jon Kroening..... 1 0 1 0 1.000 1 0 0 --- 0 0 3b 8 James Foreman.... 59 13 40 6 .898 1 0 0 --- 0 0 3b 15 Seth Maier....... 9 3 5 1 .889 0 0 0 --- 0 0 3b 3 Greg Meinertz.... 8 4 3 1 .875 0 0 0 --- 0 0 3b 14 Joe Miller....... 6 1 4 1 .833 0 0 0 --- 0 0 3b 7 Brian Bosch...... 5 1 2 2 .600 0 0 0 --- 0 0 3b 22 Nick Ziegler..... 7 2 1 4 .429 0 0 0 --- 0 0 3b 2 Corey Endreas.... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 ss 14 Joe Miller....... 18 5 13 0 1.000 2 0 0 --- 0 0 ss 11 Brock Meyer...... 12 5 7 0 1.000 1 0 0 --- 0 0 ss 13 Nick Ohman....... 144 36 78 30 .792 8 0 0 --- 0 0 ss 15 Seth Maier....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 ss 6 Tim Nielson...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 of 6 Tim Nielson...... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 of 9 Matt Hoeft....... 40 37 0 3 .925 0 0 0 --- 0 0 of 15 Seth Maier....... 61 54 1 6 .902 0 0 0 --- 0 0 of 10 Jake Riek........ 56 47 3 6 .893 0 0 0 --- 0 0 of 30 Jon Kroening..... 9 6 2 1 .889 0 0 0 --- 0 0 of 3 Greg Meinertz.... 44 36 3 5 .886 0 0 0 --- 0 0 of 2 Corey Endreas.... 6 4 0 2 .667 0 0 0 --- 0 0 of 22 Nick Ziegler..... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0 of 7 Brian Bosch...... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0

Season Game Highs


UW-Stout Blue Devils Season Game Highs for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) TEAM GAME HIGHS Batting At bats: 43 - vs UW-Platteville (Apr 13, 2003) Runs scored: 20 - vs UW-Superior (Apr 02, 2003) Hits: 21 - vs UW-Platteville (Apr 13, 2003) RBIs: 19 - vs UW-Superior (Apr 02, 2003) Doubles: 7 - vs Concordia College (May 03, 2003) Triples: 2 - vs Sioux Falls (Mar 22, 2003) 2 - vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Home runs: 3 - vs UW-Platteville (Apr 13, 2003) 3 - vs Concordia College (May 03, 2003) Total bases: 32 - vs UW-Platteville (Apr 13, 2003) Walks: 8 - vs Trinity University (Mar 20, 2003) Strikeouts: 13 - vs Trinity University (Mar 20, 2003) Sac hits: 2 - (8 games ) Sac flies: 2 - vs UW-La Crosse (Apr 09, 2003) 2 - vs UW-Oshkosh (Apr 26, 2003) Stolen bases: 3 - vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Hit by pitch: 3 - vs Missouri Western (Mar 15, 2003) Caught stealing: 2 - vs UW-Superior (Apr 02, 2003) 2 - vs UW-La Crosse (Apr 23, 2003) 2 - vs St. Scholastica (May 04, 2003) Runners LOB: 12 - vs Concordia College (May 03, 2003) Hit into DP: 3 - vs UW-La Crosse (Apr 23, 2003) Fielding Putouts: 30 - vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Assists: 16 - vs UW-Superior (Apr 02, 2003) Errors: 7 - vs Trinity University (Mar 20, 2003) Passed balls: 2 - vs Sioux Falls (Mar 22, 2003) 2 - vs UW-La Crosse (Apr 09, 2003) 2 - vs UW-Whitewater (Apr 18, 2003) DPs turned: 2 - vs Dordt College (Mar 15, 2003) 2 - vs UW-Platteville (Apr 13, 2003) 2 - vs UW-Oshkosh (Apr 26, 2003) Pitching Innings pitched: 10.0 - vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Runs allowed: 1 - vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Walks allowed: 1 - (4 games ) Strikeouts: 11 - vs UW-Whitewater (Apr 18, 2003) 11 - vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Hits allowed: 5 - vs UW-Oshkosh (Apr 26, 2003) 5 - vs Concordia College (May 03, 2003) 5 - vs St. Scholastica (May 04, 2003) Wild pitches: 4 - vs UW-Whitewater (Apr 18, 2003) 4 - vs UW-Oshkosh (Apr 27, 2003) Hit batters: 5 - vs UW-Oshkosh (Apr 26, 2003) 5 - vs UW-Oshkosh (Apr 27, 2003)
UW-Stout Blue Devils Season Game Highs for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) INDIVIDUAL GAME HIGHS Batting At bats: 5 - (57 games ) Runs scored: 4 - Justin Biever vs UW-Superior (Apr 02, 2003) 4 - Seth Maier vs UW-Superior (Apr 02, 2003) Hits: 4 - (11 games ) RBIs: 5 - (4 games ) Doubles: 2 - (6 games ) Triples: 1 - (14 games ) Home runs: 1 - (15 games ) Total bases: 7 - Jake Riek vs UW-Platteville (Apr 13, 2003) 7 - Seth Maier vs UW-Oshkosh (Apr 27, 2003) 7 - Greg Meinertz vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Walks: 3 - Jake Riek vs Missouri Western (Mar 15, 2003) Strikeouts: 3 - (6 games ) Sac hits: 1 - (26 games ) Sac flies: 1 - (15 games ) Stolen bases: 2 - Jake Riek vs Missouri Western (Mar 15, 2003) Hit by pitch: 2 - Brian Bosch vs Upper Iowa Univ. (Mar 29, 2003) Caught stealing: 1 - (15 games ) Runners LOB: 6 - James Foreman vs UW-Whitewater (Apr 18, 2003) Fielding Putouts: 15 - Brian Bosch vs Wartburg College (Mar 30, 2003) Assists: 5 - (6 games ) Errors: 3 - Tim Nielson vs Dordt College (Mar 15, 2003) 3 - Nick Ohman vs Wartburg College (Mar 30, 2003) Passed balls: 2 - Justin Biever vs Sioux Falls (Mar 22, 2003) 2 - Greg Meinertz vs UW-La Crosse (Apr 09, 2003) 2 - Justin Biever vs UW-Whitewater (Apr 18, 2003) Pitching Innings pitched: 7.2 - Jon Severson vs UW-Superior (Apr 02, 2003) Strikeouts: 9 - Joe Huiting vs UW-Superior (Apr 30, 2003) Wild pitches: 2 - (7 games ) Hit batters: 5 - Jon Severson vs UW-Oshkosh (Apr 26, 2003)

Per-Game Statistics


UW-Stout Blue Devils Per-Game Statistics for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games Sorted by Batting avg) Record: 10-29 Home: 6-7 Away: 4-18 Neutral: 0-4 WIAC: 6-17 Player G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB *K *TB *Fly *Gnd 3 Greg Meinertz.... 35 141 1.54 .34 .03 .09 .06 .31 .74 .14 .74 95 17 36 17 1 7 52 21 25 22 Nick Ziegler..... 20 39 .70 -- -- .10 .30 .25 .65 .05 .50 82 21 29 27 12 10 42 10 27 26 Justin Biever.... 39 140 1.28 .36 .08 .05 .23 .18 .72 .05 .64 90 16 32 18 5 4 49 27 21 15 Seth Maier....... 36 129 1.25 .28 .03 .06 .17 .42 .92 .06 .61 90 15 31 23 4 10 44 24 23 10 Jake Riek........ 33 113 1.12 .15 .09 .06 .36 .88 .39 .24 .61 83 14 27 9 8 21 39 18 21 25 Jason Kuehn...... 21 61 .90 .14 .05 -- .19 .57 .52 .05 .48 92 15 28 16 6 18 36 16 21 11 Brock Meyer...... 28 90 1.00 .14 .04 -- .11 .29 .57 -- .46 90 13 28 16 3 8 34 25 34 30 Jon Kroening..... 32 112 1.06 .12 .03 .03 .28 .81 .25 .03 .44 90 11 27 6 7 20 34 26 17 8 James Foreman.... 36 127 1.00 .25 -- .06 .14 .61 .47 .03 .58 94 15 26 12 3 16 37 20 26 13 Nick Ohman....... 28 90 .82 .14 .07 -- .14 1.04 .36 .04 .50 87 13 22 9 3 28 30 21 16 9 Matt Hoeft....... 27 79 .74 .15 .04 .04 .44 .59 .33 .07 .70 79 19 20 9 12 16 29 20 27 14 Joe Miller....... 19 37 .47 .11 -- -- .26 .42 .37 -- .11 88 4 21 16 11 19 26 21 23 7 Brian Bosch...... 29 91 .76 .14 -- -- .31 .55 .17 -- .55 86 15 20 4 8 15 24 24 24 2 Corey Endreas.... 13 20 .31 .08 -- -- .08 .23 .15 .08 .38 95 23 19 9 4 14 23 38 23 6 Tim Nielson...... 13 16 .08 -- -- -- -- .23 .08 .08 .31 100 25 6 6 0 18 6 43 31 Totals.............. 39 1285 10.15 1.95 .36 .38 2.23 5.38 5.10 .67 5.67 89 15 27 13 6 14 37 22 23 Opponents........... 39 1289 10.82 2.05 .23 .69 4.54 5.41 7.00 1.38 8.28 83 20 27 17 11 13 38 18 21 * = average based on 100 plate appearances (All games Sorted by Earned run avg) Player APP IP IP/APP W-L +IP +H +R +ER +BB +SO +2B +3B +HR +BF +ERA +Fly +Gnd 26 Justin Biever.... 2 0.2 0.1 0-0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- --- 40.5 0.00 0.0 27.0 31 Dan Yudchitz..... 19 23.1 1.0 1-1 9.0 9.3 6.6 3.9 3.1 4.6 0.8 0.4 0.4 42.4 3.86 8.1 13.9 32 Joe Huiting...... 15 41.0 2.2 1-3 9.0 11.6 6.6 4.6 2.2 5.7 2.6 --- 0.7 42.4 4.61 11.4 8.1 9 Matt Hoeft....... 8 16.0 2.0 0-3 9.0 12.4 9.6 5.6 5.1 10.7 0.6 0.6 0.6 45.6 5.62 6.2 8.4 34 Matt Christman... 14 36.1 2.1 2-2 9.0 13.9 9.4 6.4 5.7 6.7 2.0 --- 0.2 46.8 6.44 8.4 8.9 19 Jon Severson..... 13 48.1 3.2 1-6 9.0 10.2 7.3 6.7 5.6 5.0 3.5 0.4 0.6 43.9 6.70 8.9 11.0 35 John Englund..... 16 32.2 2.0 1-3 9.0 10.7 9.1 7.7 6.3 6.6 2.5 0.3 0.8 46.3 7.71 10.5 8.3 29 Ryan Jensen...... 12 25.0 2.0 1-2 9.0 13.7 10.8 7.9 5.4 7.2 3.6 0.4 0.4 48.6 7.92 7.6 10.1 12 Patrick Gieseke.. 12 15.2 1.0 1-1 9.0 13.2 10.3 9.2 3.4 4.0 1.1 0.6 1.7 43.1 9.19 4.6 15.5 20 Nick Jones....... 12 34.0 2.2 2-5 9.0 15.9 13.0 9.5 5.3 8.2 2.1 0.3 1.3 50.3 9.53 7.9 8.2 21 Chad Tousley..... 6 7.0 1.0 0-0 9.0 16.7 10.3 10.3 6.4 5.1 3.9 --- 1.3 50.1 10.29 9.0 12.9 25 Jason Kuehn...... 2 3.0 1.1 0-0 9.0 9.0 12.0 12.0 21.0 6.0 9.0 --- --- 57.0 12.00 9.0 9.0 16 Josh Stelter..... 5 6.1 1.0 0-0 9.0 17.1 19.9 12.8 11.4 4.3 1.4 --- 2.8 56.8 12.79 9.9 9.9 23 Rick Schaaf...... 11 10.1 0.2 0-3 9.0 18.3 19.2 13.1 11.3 7.8 1.7 0.9 1.7 59.2 13.06 4.4 13.9 33 Ryan Nickell..... 1 1.0 1.0 0-0 9.0 27.0 36.0 18.0 0.0 0.0 --- --- 9.0 63.0 18.00 18.0 9.0 Totals.............. 39 300.2 7.2 10-29 9.0 12.6 9.7 7.3 5.3 6.3 2.4 0.3 0.8 46.5 7.27 8.6 10.1 Opponents........... 39 313.1 8.0 29-10 9.0 11.4 6.3 5.3 2.5 6.0 2.2 0.4 0.4 41.3 5.31 9.4 9.9 + = average based on 9-inning game Hitting minimums - 1 Games Pitching minimums - 1 Games

AB-R-H-RBI Breakdown


UW-Stout Blue Devils AB-R-H-RBI Breakdown for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) #26 #7 # #8 #9 #30 # #15 #3 #11 # # # #10 #22 Opponent Date BIEVER BOSCH ENDREAS FOREMAN HOEFT KROENING KUEHN MAIER MEINERTZ MEYER MILLER NIELSON OHMAN RIEK ZIEGLER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MWU Mar 15 2-0-1-0 2-1-1-0 ....... 3-0-1-1 4-0-0-0 3-0-1-0 ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 ....... ....... ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... DORDT Mar 15 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-1 ....... ....... ..Def.. 2-1-0-0 2-1-1-0 3-0-1-0 1-0-0-0 TLU Mar 17 3-1-1-2 3-1-0-0 ....... 4-0-1-0 2-1-1-0 4-0-0-0 ....... 4-1-1-3 4-0-0-0 ....... 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 4-1-2-0 1-0-0-0 TEXLUTH Mar 18 3-0-2-2 5-0-2-0 ..Def.. 4-0-1-0 0-0-0-0 5-1-3-2 4-0-0-0 5-1-1-1 1-1-1-0 ....... 3-0-0-0 ..Def.. 3-1-0-0 4-2-1-1 ....... TUBB03 Mar 20 2-1-1-0 5-1-0-0 ....... 5-1-1-0 3-0-0-1 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 ....... ....... ....... ....... 4-0-1-0 3-1-0-0 ....... SIOUX Mar 22 5-1-1-1 5-1-2-1 ....... 5-1-2-1 4-1-1-0 2-0-0-1 ....... 5-1-1-0 5-0-2-1 ....... ....... ....... 4-1-2-1 5-2-2-0 ....... SIOUX Mar 22 4-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0 4-0-2-1 ....... 5-1-1-0 2-0-0-0 5-0-2-1 4-0-2-0 ....... 3-0-1-1 2-1-0-0 1-0-0-0 3-1-1-0 1-0-1-0 UIU Mar 29 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 3-0-0-0 1-2-0-0 3-0-2-1 ....... 2-0-0-0 ....... 2-0-0-0 ....... ....... 3-0-1-1 4-1-1-1 ....... UIU Mar 29 4-1-0-0 1-1-0-0 ....... ....... 2-0-0-1 4-1-2-0 ....... 4-0-1-2 4-1-0-0 1-0-1-1 ....... ....... 2-0-0-0 3-1-1-0 ....... WAR Mar 30 5-1-3-1 4-1-1-1 ....... 1-0-1-0 2-1-1-0 3-2-1-0 1-0-0-0 5-2-4-5 3-2-1-0 5-0-1-2 2-1-1-0 ....... 5-1-1-0 4-1-1-0 ....... SUP Apr 02 5-0-2-0 4-0-0-0 ....... 4-1-2-0 ....... 4-1-1-0 ....... 4-0-2-0 5-0-4-2 4-1-1-1 ....... ....... 4-0-1-0 5-0-2-0 ....... SUP Apr 02 5-4-4-4 ....... 1-1-1-1 3-2-2-3 3-2-1-0 3-1-1-1 4-1-2-4 4-4-2-1 3-1-2-1 3-2-1-0 1-0-1-2 1-0-0-0 4-2-2-1 ....... 1-0-0-1 UWSP Apr 07 3-1-0-0 2-0-0-0 ....... 3-1-1-2 ....... 4-1-1-0 ....... 4-0-1-2 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0 ....... UWSP Apr 07 3-0-0-0 ....... ....... 2-2-1-0 3-0-0-0 ....... 3-1-2-0 3-0-1-2 ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 ....... 3-1-1-1 4-1-2-0 ....... UWSP Apr 07 4-1-2-0 4-0-1-0 4-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 ....... ....... ....... 4-1-2-0 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... ....... ....... 3-1-1-1 LX Apr 09 4-1-1-1 4-0-0-0 ....... 4-0-2-2 ....... 3-0-1-0 4-0-0-0 4-0-1-0 4-1-4-0 4-0-1-0 ....... ....... 4-1-2-0 ....... ....... LX Apr 09 3-1-2-1 0-0-0-0 2-0-0-0 5-1-1-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-2-1 4-1-2-1 5-0-2-0 3-0-2-1 ....... ....... 5-1-1-0 2-0-0-0 ....... UWP Apr 12 4-0-0-0 4-1-1-0 ..Def.. 4-0-1-0 ....... 4-1-1-1 ....... 4-0-2-3 5-3-4-1 4-0-2-0 ....... ....... 3-0-1-1 3-1-2-1 ....... UWP Apr 12 4-0-0-0 ....... ....... 5-2-2-0 5-2-3-2 5-0-2-1 5-1-3-0 ....... 5-2-2-5 4-2-1-0 ....... ....... 3-2-1-1 5-0-4-2 ....... UWP Apr 13 5-2-4-1 3-2-1-0 ..Def.. 4-1-1-3 ....... 5-1-1-0 ....... 5-2-3-2 5-1-2-1 4-2-2-1 1-0-0-0 1-0-0-0 4-1-2-3 5-2-4-3 1-0-1-0 UWP Apr 13 5-1-1-1 ....... ....... 5-1-1-0 ....... 4-0-1-0 5-0-2-2 3-1-0-1 5-2-2-0 5-1-2-1 ....... ....... 4-0-1-0 3-1-2-0 1-1-1-2 UWW Apr 17 4-0-0-0 3-1-1-0 ....... 4-1-2-0 ....... 3-0-1-0 ....... 4-0-0-1 4-1-1-0 4-0-2-1 ....... ....... 2-0-1-1 4-0-1-0 ....... UWW Apr 17 3-0-2-0 3-0-0-0 ....... 4-1-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 ....... 1-0-0-0 5-0-2-1 4-0-2-2 ....... ..Def.. 4-1-1-0 4-0-0-0 2-0-0-0 UWW Apr 18 3-0-1-1 3-0-0-0 ....... 4-0-0-0 4-0-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 4-0-1-0 4-1-3-0 4-0-0-0 ....... ....... 4-0-0-0 ....... ....... UWW Apr 18 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 4-0-0-0 ....... 3-0-1-0 4-0-0-0 3-0-1-0 0-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 1-0-1-0 LX Apr 23 3-1-2-0 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-0-0-0 4-0-1-2 3-1-1-1 ....... ....... 3-1-1-0 4-0-1-0 2-0-0-0 LX Apr 23 3-0-1-2 ....... ....... 3-1-2-0 4-0-0-0 3-0-0-0 ....... 4-1-2-0 4-0-0-0 ....... 3-0-1-0 ....... 3-0-1-0 3-0-1-0 ....... UWO Apr 26 4-0-0-0 3-1-1-0 ....... ....... 3-1-2-0 4-0-1-0 ....... 4-0-1-1 4-0-1-1 3-0-0-0 ....... ....... 3-0-1-0 4-0-0-0 ....... UWO Apr 26 4-1-2-1 ....... ....... 4-0-1-0 ....... 5-1-2-0 4-2-2-0 3-2-2-1 5-0-0-0 0-0-0-1 1-0-1-0 ....... 3-0-0-0 4-0-1-0 4-0-1-2 UWO Apr 27 3-0-0-0 ....... ....... 4-0-1-0 4-0-0-0 4-1-1-0 3-1-1-0 3-1-2-0 4-0-1-1 ....... 3-0-1-1 ....... ....... ....... 2-1-2-1 UWO Apr 27 5-1-2-2 4-2-3-0 5-1-1-1 5-3-2-1 ....... ....... 1-0-0-0 5-1-4-3 5-1-2-0 2-0-0-0 4-1-1-1 ....... ....... 4-0-0-1 2-0-0-0 VIT Apr 29 3-1-1-2 4-0-2-1 ....... 4-1-1-1 3-2-1-0 ....... ....... 3-2-2-0 4-1-1-1 ....... 3-0-1-1 1-0-0-0 ....... 4-1-1-1 4-2-1-3 VIT Apr 29 2-0-1-1 1-1-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-0-0 4-1-3-1 ....... ..Def.. ..Def.. ....... 4-0-1-0 3-0-0-0 SUP Apr 30 5-1-2-0 5-1-2-1 ..Def.. 5-0-1-0 4-2-1-0 ....... ..Def.. 5-0-1-0 5-1-1-2 4-1-2-3 2-0-0-0 ....... ....... 3-0-0-1 1-1-0-0 SUP Apr 30 4-1-4-2 ....... 2-0-0-0 4-1-1-0 4-1-0-0 3-0-2-1 4-2-3-2 3-1-1-0 5-1-3-5 4-2-2-1 ....... ....... ....... ....... 3-2-2-0 CONC May 03 3-0-2-1 2-1-0-0 ....... 3-0-1-2 2-1-1-0 3-0-1-0 ....... 2-1-1-1 4-1-1-1 3-1-1-0 ....... ....... ....... 4-1-1-1 ....... CONC May 03 3-3-2-2 ....... 2-0-1-0 ....... 5-1-3-5 5-2-4-0 3-2-2-2 ....... 2-1-0-0 4-0-1-0 3-0-1-1 2-0-0-0 ....... 3-2-2-0 4-2-3-3 CSS May 04 3-0-2-0 3-0-0-1 ....... 3-0-0-0 3-2-2-0 3-0-1-0 ....... 4-0-1-1 3-1-2-0 2-0-0-0 ....... ....... ....... 3-0-1-1 0-0-0-0 CSS May 04 3-0-1-0 3-0-3-0 ....... 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 4-1-2-0 3-0-0-0 2-0-0-0 4-1-1-1 ....... ..Def.. 2-0-0-0

PO-A-E Breakdown


UW-Stout Blue Devils PO-A-E Breakdown for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) #26 #7 # #8 #9 #30 # #15 #3 #11 # # # #10 #22 Opp. Date BIEVER BOSCH ENDREAS FOREMAN HOEFT KROENING KUEHN MAIER MEINERTZ MEYER MILLER NIELSON OHMAN RIEK ZIEGLER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MWU Mar 15 6- 4-0 6- 0-0 ....... 0- 2-0 1- 0-0 0- 0-0 ....... 1- 0-0 2- 2-0 ....... ....... ....... 2- 2-2 0- 0-1 ....... DORDT Mar 15 5- 1-1 ....... 1- 0-0 2- 2-0 ....... 0- 0-0 7- 2-0 1- 0-0 ....... ....... 0- 1-0 3- 2-3 0- 2-1 2- 0-0 0- 0-0 TLU Mar 17 5- 1-0 7- 0-0 ....... 1- 3-0 2- 0-0 0- 0-0 ....... 4- 0-0 4- 3-1 ....... 0- 0-0 0- 0-0 0- 4-0 1- 0-0 0- 0-0 TEXLUTH Mar 18 5- 0-1 8- 0-0 0- 0-0 0- 2-0 0- 0-0 1- 0-1 0- 0-0 3- 0-0 0- 0-0 ....... 5- 4-0 0- 1-0 1- 3-0 1- 0-0 ....... TUBB03 Mar 20 6- 2-0 1- 2-2 ....... 3- 1-0 3- 0-1 0- 0-0 4- 0-0 3- 0-1 ....... ....... ....... ....... 2- 3-2 1- 0-0 ....... SIOUX Mar 22 10- 2-0 4- 1-1 ....... 1- 3-0 1- 0-0 0- 0-0 ....... 1- 0-2 0- 1-0 ....... ....... ....... 3- 1-2 3- 0-0 ....... SIOUX Mar 22 7- 2-0 8- 1-0 0- 0-0 2- 4-0 ....... 1- 1-0 0- 0-0 0- 0-0 3- 2-0 ....... 1- 3-0 0- 0-0 1- 1-1 4- 1-0 0- 0-0 UIU Mar 29 7- 0-0 6- 0-0 ....... 1- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 ....... 0- 0-0 ....... 3- 1-0 ....... ....... 0- 2-0 1- 0-0 ....... UIU Mar 29 6- 0-0 4- 0-0 ....... ....... 0- 0-0 0- 0-0 ....... 2- 0-0 1- 0-0 1- 4-0 ....... ....... 1- 0-2 6- 0-0 ....... WAR Mar 30 3- 2-0 15- 0-0 ....... 0- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 0- 0-0 1- 0-0 0- 0-1 1- 4-0 0- 1-0 ....... 0- 3-3 2- 0-1 ....... SUP Apr 02 8- 1-0 14- 0-0 ....... 0- 5-0 ....... 0- 0-0 ....... 2- 0-0 1- 0-0 1- 4-0 ....... ....... 0- 2-1 1- 1-0 ....... SUP Apr 02 4- 1-0 ....... 0- 0-0 0- 4-0 1- 0-0 0- 0-0 8- 0-0 3- 0-0 0- 0-0 4- 1-0 0- 0-0 0- 0-0 1- 2-1 ....... 0- 0-0 UWSP Apr 07 6- 3-0 8- 0-0 ....... 0- 2-0 ....... 0- 0-0 ....... 1- 0-0 0- 0-0 3- 1-0 ....... 0- 0-0 1- 3-2 2- 0-1 ....... UWSP Apr 07 3- 2-0 ....... ....... 0- 0-0 0- 0-0 ....... 10- 0-0 4- 0-0 ....... 0- 2-0 1- 2-1 ....... 3- 4-1 0- 0-0 ....... UWSP Apr 07 5- 0-0 4- 0-0 0- 0-0 0- 1-0 1- 0-0 ....... ....... ....... 4- 0-0 3- 1-1 0- 3-0 ....... ....... ....... 0- 0-0 LX Apr 09 6- 2-2 0- 0-0 ....... 1- 1-0 ....... 1- 1-0 10- 1-0 1- 0-0 5- 0-0 3- 3-0 ....... ....... 0- 2-1 ....... ....... LX Apr 09 0- 0-0 0- 0-0 2- 0-2 1- 3-0 0- 0-0 0- 0-0 10- 1-0 1- 0-0 7- 0-0 2- 3-0 ....... ....... 2- 4-0 0- 1-0 ....... UWP Apr 12 2- 1-0 10- 0-0 0- 0-0 1- 4-1 ....... 0- 0-0 ....... 3- 1-0 2- 0-2 5- 4-1 ....... ....... 2- 5-0 2- 0-0 ....... UWP Apr 12 5- 1-1 ....... ....... 1- 3-1 3- 0-0 0- 0-0 8- 1-0 ....... 4- 0-1 3- 2-1 ....... ....... 2- 3-1 0- 0-0 ....... UWP Apr 13 1- 0-0 7- 1-0 1- 0-0 0- 0-1 ....... 0- 0-0 ....... 2- 0-0 1- 0-0 3- 4-1 0- 1-0 0- 0-0 2- 4-1 2- 0-1 1- 0-0 UWP Apr 13 4- 2-1 ....... ....... 1- 1-1 ....... 0- 0-0 7- 1-0 3- 0-1 1- 1-0 6- 3-0 ....... ....... 0- 1-1 2- 0-0 0- 0-0 UWW Apr 17 7- 1-0 9- 0-0 ....... 0- 2-0 ....... 0- 0-0 ....... 1- 0-0 2- 0-0 0- 1-0 ....... ....... 1- 5-1 3- 0-0 ....... UWW Apr 17 5- 1-1 7- 1-0 ....... 1- 0-0 2- 0-0 0- 0-0 ....... 0- 0-0 2- 0-0 4- 1-1 ....... 0- 0-0 2- 4-2 1- 0-0 0- 0-0 UWW Apr 18 8- 1-0 0- 0-0 ....... 1- 2-0 1- 0-1 0- 0-0 11- 0-0 1- 0-1 2- 0-0 0- 4-0 ....... ....... 3- 4-1 ....... ....... UWW Apr 18 9- 0-1 9- 0-0 2- 0-0 1- 0-1 ....... 0- 0-0 ....... 3- 0-0 1- 0-0 1- 3-0 0- 0-0 0- 0-0 1- 2-0 0- 0-0 0- 0-0 LX Apr 23 7- 1-0 3- 1-0 ....... 0- 0-0 2- 0-0 ....... 2- 0-0 0- 1-0 4- 0-0 0- 0-0 ....... ....... 2- 2-1 3- 0-2 0- 0-0 LX Apr 23 0- 0-0 ....... ....... 1- 1-0 5- 0-0 7- 1-0 ....... 1- 0-0 3- 1-0 ....... 2- 3-1 ....... 2- 2-2 2- 0-0 ....... UWO Apr 26 5- 1-0 0- 0-0 ....... ....... 2- 0-0 8- 2-0 ....... 2- 3-0 1- 0-0 2- 3-0 ....... ....... 2- 5-0 0- 0-0 ....... UWO Apr 26 5- 0-0 ....... ....... 3- 1-0 ....... 2- 0-0 7- 0-0 1- 1-1 3- 1-2 0- 0-0 0- 2-0 ....... 0- 3-1 3- 0-0 0- 0-0 UWO Apr 27 0- 0-0 ....... ....... 0- 1-0 0- 0-0 1- 0-0 7- 0-0 3- 0-0 6- 2-0 ....... 2- 2-0 ....... ....... ....... 2- 1-2 UWO Apr 27 5- 0-0 11- 0-0 0- 0-0 1- 5-1 ....... ....... 0- 0-0 4- 0-0 0- 1-0 2- 3-1 2- 2-0 ....... ....... 2- 0-0 0- 0-1 VIT Apr 29 0- 0-0 7- 0-0 ....... 0- 1-0 4- 0-0 ....... ....... 0- 0-0 6- 3-0 ....... 1- 2-0 1- 0-0 ....... 1- 0-0 1- 0-0 VIT Apr 29 3- 2-1 0- 0-0 ....... 0- 1-0 1- 0-0 0- 0-0 8- 0-1 0- 4-1 2- 0-0 ....... 0- 1-0 0- 0-0 ....... 3- 0-0 1- 1-0 SUP Apr 30 0- 0-0 7- 0-1 0- 0-0 4- 3-1 1- 1-1 ....... 0- 0-0 1- 0-0 10- 5-1 4- 0-1 1- 1-0 ....... ....... 2- 0-0 0- 1-0 SUP Apr 30 8- 2-0 ....... 1- 0-0 1- 2-0 0- 0-0 6- 0-0 0- 0-0 1- 0-0 1- 0-0 3- 2-0 ....... ....... ....... ....... 0- 2-2 CONC May 03 0- 0-0 5- 0-0 ....... 2- 3-1 1- 0-0 0- 0-0 ....... 2- 0-1 9- 2-0 0- 1-0 ....... ....... ....... 1- 0-0 ....... CONC May 03 6- 0-0 ....... 0- 0-0 ....... 2- 0-0 0- 0-0 5- 0-1 ....... 1- 0-0 2- 3-0 2- 2-0 1- 0-0 ....... 2- 0-0 0- 0-0 CSS May 04 6- 1-0 6- 1-0 ....... 1- 4-0 1- 0-1 0- 1-0 ....... 3- 0-0 0- 0-0 1- 1-0 ....... ....... ....... 0- 0-0 0- 0-0 CSS May 04 2- 1-0 0- 0-0 ....... 0- 0-0 5- 0-0 ....... 4- 0-0 0- 0-0 2- 0-0 2- 2-0 1- 0-1 2- 0-0 ....... 0- 0-0 0- 0-1

IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown


UW-Stout Blue Devils IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) #26 #34 # #12 #9 # #29 Opponent Date BIEVER CHRISTMAN ENGLUND GIESEKE HOEFT HUITING JENSEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Missouri Western Mar 15 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Dordt College Mar 15 .............. 1.0- 3- 3- 2- 0- 1 1.0- 1- 1- 1- 1- 0 .............. .............. 1.0- 3- 2- 2- 0- 1 1.0- 0- 1- 0- 1- 0 Texas Lutheran Mar 17 .............. 0.1- 6- 8- 8- 2- 0 1.0- 1- 0- 0- 1- 0 .............. .............. .............. .............. Texas Lutheran Mar 18 .............. .............. 1.0- 0- 0- 0- 0- 1 .............. .............. 1.0- 2- 1- 1- 0- 0 1.0- 4- 4- 4- 1- 0 Trinity University Mar 20 .............. .............. 1.0- 2- 3- 3- 3- 1 .............. .............. .............. 2.1- 1- 1- 1- 2- 2 Sioux Falls Mar 22 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Sioux Falls Mar 22 .............. 1.0- 2- 0- 0- 2- 1 .............. .............. .............. 3.0- 5- 3- 3- 1- 1* 2.0- 3- 1- 0- 0- 1 Upper Iowa Univ. Mar 29 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Upper Iowa Univ. Mar 29 .............. 4.0- 3- 2- 2- 4- 4* 3.0- 3- 2- 2- 1- 1 .............. .............. .............. .............. Wartburg College Mar 30 .............. .............. .............. 2.0- 7- 5- 4- 0- 0 .............. 2.0- 7- 6- 2- 0- 1 .............. UW-Superior Apr 02 .............. .............. 0.1- 0- 0- 0- 0- 1 .............. .............. .............. .............. UW-Superior Apr 02 .............. .............. 1.0- 1- 1- 1- 2- 1 1.0- 0- 0- 0- 0- 3 .............. .............. .............. UW-Stevens Point Apr 07 .............. .............. .............. .............. 2.0- 0- 0- 0- 1- 3 .............. .............. UW-Stevens Point Apr 07 .............. 4.0- 5- 3- 2- 2- 2* .............. 1.1- 4- 3- 2- 0- 0 .............. .............. 1.2- 0- 0- 0- 0- 1 UW-Stevens Point Apr 07 .............. .............. 1.0- 2- 2- 2- 0- 2 .............. .............. 0.1- 0- 0- 0- 0- 1 .............. UW-La Crosse Apr 09 .............. .............. 1.0- 2- 0- 0- 0- 2 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 1.0- 2- 2- 0- 1- 2 1.0- 1- 1- 1- 1- 0 .............. UW-La Crosse Apr 09 .............. 1.0- 2- 0- 0- 0- 0 1.0- 1- 0- 0- 0- 2 1.0- 1- 0- 0- 1- 0 .............. 1.0- 1- 1- 1- 0- 1 1.0- 1- 0- 0- 0- 2 UW-Platteville Apr 12 .............. 5.1-10- 6- 3- 4- 1* .............. .............. .............. .............. 1.2- 1- 0- 0- 0- 0 UW-Platteville Apr 12 .............. .............. 6.0- 8- 7- 6- 3- 4* 1.2- 3- 3- 3- 1- 0 .............. .............. 1.1- 1- 0- 0- 0- 0 UW-Platteville Apr 13 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Platteville Apr 13 .............. .............. .............. .............. 4.0-11- 7- 6- 2- 2* 3.2- 3- 0- 0- 1- 1 .............. UW-Whitewater Apr 17 .............. 6.0- 7- 6- 4- 2- 6* .............. .............. .............. 1.0- 2- 1- 1- 0- 1 .............. UW-Whitewater Apr 17 .............. .............. 4.1- 5- 6- 4- 5- 4* 3.2- 2- 1- 1- 2- 1 .............. .............. .............. UW-Whitewater Apr 18 .............. .............. .............. .............. .............. 2.0- 1- 0- 0- 0- 1 2.0- 6- 5- 2- 1- 3 UW-Whitewater Apr 18 .............. .............. .............. 0.1- 2- 2- 2- 0- 0 4.0- 4- 4- 2- 2- 5* 1.0- 0- 0- 0- 1- 1 .............. UW-La Crosse Apr 23 .............. 2.1- 3- 4- 2- 4- 1* .............. .............. 0.1- 0- 0- 0- 0- 1 .............. 5.0- 5- 1- 1- 3- 4 UW-La Crosse Apr 23 .............. .............. 1.1- 3- 4- 4- 4- 0* .............. .............. 6.2- 5- 2- 1- 0- 3 .............. UW-Oshkosh Apr 26 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Oshkosh Apr 26 .............. 1.0- 1- 1- 1- 0- 0 .............. .............. 3.2- 4- 3- 2- 3- 5* .............. .............. UW-Oshkosh Apr 27 .............. 1.0- 2- 1- 1- 0- 0 0.2- 0- 0- 0- 1- 0 .............. .............. .............. 5.1-10-13-10- 6- 7* UW-Oshkosh Apr 27 .............. 1.0- 2- 1- 0- 0- 1 .............. .............. 0.2- 1- 1- 0- 0- 0 6.0-10- 8- 6- 4- 3* .............. Viterbo Apr 29 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Viterbo Apr 29 .............. .............. 5.0- 6- 4- 3- 1- 3* 1.0- 1- 1- 1- 0- 0 .............. .............. .............. UW-Superior Apr 30 .............. .............. .............. .............. .............. 5.2- 8- 2- 1- 0- 9 .............. UW-Superior Apr 30 .............. 6.0- 7- 1- 0- 1- 7* .............. 1.0- 0- 0- 0- 0- 1 .............. .............. .............. Concordia College May 03 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 .............. .............. 1.0- 0- 0- 0- 1- 2 .............. .............. .............. Concordia College May 03 .............. .............. 4.0- 4- 3- 2- 1- 2* .............. .............. .............. .............. St. Scholastica May 04 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 2.1- 3- 2- 1- 2- 3 .............. 0.2- 2- 3- 3- 1- 0 .............. .............. 0.2- 6- 4- 4- 1- 0* St. Scholastica May 04 .............. .............. .............. .............. 0.1- 0- 0- 0- 0- 1 5.2- 5- 3- 2- 2- 2* ..............
UW-Stout Blue Devils IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) # # # #23 # # # Opponent Date JONES KUEHN NICKELL SCHAAF SEVERSON STELTER TOUSLEY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Missouri Western Mar 15 2.0- 6- 6- 3- 1- 3* 1.0- 1- 0- 0- 2- 0 .............. 1.0- 0- 0- 0- 0- 1 .............. 1.0- 2- 4- 3- 3- 0 .............. Dordt College Mar 15 .............. .............. .............. .............. 2.0- 0- 0- 0- 1- 1* .............. 1.0- 2- 1- 1- 2- 0 Texas Lutheran Mar 17 .............. 2.0- 2- 4- 4- 5- 2* .............. 1.0- 5- 6- 4- 2- 1 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 1.2- 2- 0- 0- 1- 0 1.0- 2- 1- 1- 0- 1 Texas Lutheran Mar 18 5.0-12- 8- 6- 3- 4* .............. .............. 0.0- 3- 4- 4- 1- 0 .............. .............. .............. Trinity University Mar 20 .............. .............. .............. .............. 4.0- 7- 7- 7- 3- 2* .............. .............. Sioux Falls Mar 22 5.0- 7- 8- 2- 4- 6* .............. .............. 3.0- 3- 3- 0- 2- 4 .............. .............. .............. Sioux Falls Mar 22 .............. .............. .............. .............. .............. 2.0- 4- 5- 5- 1- 2 1.0- 3- 1- 1- 1- 1 Upper Iowa Univ. Mar 29 .............. .............. .............. 0.0- 2- 1- 1- 1- 0 6.0- 6- 3- 3- 3- 5* .............. .............. Upper Iowa Univ. Mar 29 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Wartburg College Mar 30 3.0-11- 9- 9- 1- 2* .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Superior Apr 02 .............. .............. .............. .............. 7.2- 9- 6- 5- 5- 6* .............. 1.0- 2- 1- 1- 1- 1 UW-Superior Apr 02 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Stevens Point Apr 07 3.0- 6- 6- 6- 1- 1* .............. .............. 1.1- 0- 0- 0- 2- 1 .............. 0.2- 4- 4- 1- 1- 1 .............. UW-Stevens Point Apr 07 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Stevens Point Apr 07 .............. .............. .............. .............. 4.0- 8- 4- 4- 2- 2* .............. .............. UW-La Crosse Apr 09 1.0- 1- 0- 0- 0- 1 .............. .............. 0.0- 1- 3- 2- 1- 0 1.0- 0- 0- 0- 1- 0* 1.0- 0- 1- 0- 2- 0 1.0- 0- 0- 0- 0- 0 UW-La Crosse Apr 09 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 .............. 1.0- 3- 4- 2- 0- 0 .............. 1.0- 0- 1- 1- 3- 0* .............. .............. UW-Platteville Apr 12 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Platteville Apr 12 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Platteville Apr 13 .............. .............. .............. .............. 7.0- 7- 3- 3- 2- 1* .............. .............. UW-Platteville Apr 13 0.0- 0- 2- 0- 2- 0 .............. .............. 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 .............. .............. .............. UW-Whitewater Apr 17 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Whitewater Apr 17 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Whitewater Apr 18 .............. .............. .............. .............. 5.0- 7- 5- 3- 1- 4* .............. .............. UW-Whitewater Apr 18 2.0- 1- 1- 1- 2- 2 .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-La Crosse Apr 23 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-La Crosse Apr 23 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Oshkosh Apr 26 .............. .............. .............. .............. 5.2- 4- 6- 6- 8- 4* .............. .............. UW-Oshkosh Apr 26 0.0- 3- 3- 3- 1- 0 .............. .............. 2.2- 5- 5- 4- 3- 0 .............. .............. .............. UW-Oshkosh Apr 27 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Oshkosh Apr 27 .............. .............. .............. .............. 0.1- 1- 0- 0- 0- 0 .............. .............. Viterbo Apr 29 7.0- 8- 2- 2- 2- 6* .............. .............. .............. .............. .............. .............. Viterbo Apr 29 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. UW-Superior Apr 30 .............. .............. .............. .............. 4.1- 6- 4- 4- 1- 2* .............. .............. UW-Superior Apr 30 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Concordia College May 03 5.0- 4- 4- 4- 3- 6* .............. .............. .............. .............. .............. .............. Concordia College May 03 .............. .............. .............. 1.0- 1- 0- 0- 0- 2 .............. .............. 2.0- 4- 4- 4- 1- 1 St. Scholastica May 04 .............. .............. .............. 0.0- 1- 0- 0- 1- 0 .............. .............. .............. St. Scholastica May 04 .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
UW-Stout Blue Devils IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for UW-Stout (as of May 05, 2003) (All games) #31 Opponent Date YUDCHITZ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Missouri Western Mar 15 1.0- 1- 1- 1- 1- 1 Dordt College Mar 15 .............. Texas Lutheran Mar 17 0.2- 3- 2- 2- 0- 0 Texas Lutheran Mar 18 .............. Trinity University Mar 20 0.2- 1- 2- 0- 0- 1 Sioux Falls Mar 22 .............. Sioux Falls Mar 22 .............. Upper Iowa Univ. Mar 29 0.2- 0- 0- 0- 0- 1 Upper Iowa Univ. Mar 29 .............. Wartburg College Mar 30 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 UW-Superior Apr 02 .............. UW-Superior Apr 02 5.0- 5- 3- 0- 0- 0* UW-Stevens Point Apr 07 .............. UW-Stevens Point Apr 07 .............. UW-Stevens Point Apr 07 0.2- 4- 4- 4- 1- 0 UW-La Crosse Apr 09 1.0- 0- 0- 0- 0- 1 UW-La Crosse Apr 09 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 UW-Platteville Apr 12 2.0- 1- 0- 0- 0- 1 UW-Platteville Apr 12 0.0- 1- 0- 0- 1- 0 UW-Platteville Apr 13 .............. UW-Platteville Apr 13 .............. UW-Whitewater Apr 17 1.0- 0- 0- 0- 0- 0 UW-Whitewater Apr 17 .............. UW-Whitewater Apr 18 .............. UW-Whitewater Apr 18 1.2- 2- 1- 1- 0- 3 UW-La Crosse Apr 23 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 UW-La Crosse Apr 23 .............. UW-Oshkosh Apr 26 2.1- 1- 0- 0- 1- 1 UW-Oshkosh Apr 26 0.2- 1- 2- 2- 1- 0 UW-Oshkosh Apr 27 .............. UW-Oshkosh Apr 27 1.0- 0- 2- 0- 1- 1 Viterbo Apr 29 .............. Viterbo Apr 29 .............. UW-Superior Apr 30 .............. UW-Superior Apr 30 .............. Concordia College May 03 0.2- 1- 0- 0- 1- 2 Concordia College May 03 .............. St. Scholastica May 04 2.0- 1- 0- 0- 1- 0 St. Scholastica May 04 ..............